Rutiner och handlingsplan för att främja närvaro

877

För elever och personal - Dahlstiernska Gymnasiet

De aktuella eleverna sammanställs klassvis och lämnas till mentorer. Närvaro och frånvaro Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt. Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. 2020-04-08 Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen. Anmäl frånvaro till skolan och CSN första dagen.

  1. Döda fallet ragunda
  2. Ect minnesproblem
  3. Ftse live
  4. Lag forordning
  5. Koldioxidhalt i luften

Vid hög frånvaro eller mycket ströfrånvaro kan studiestödet från CSN reduceras. CSN sänder alltid ett brev till elev (eller vårdnadshavare) med information om av skolan rapporterat frånvaro och med möjlighet för elev/vårdnadshavare att  delar av eller hela sitt studiemedel från CSN. Hög frånvaro kan också leda till att deltagaren får avlsuta sina studier från Högalid. ○ Mentor är ansvarig för att  CSN skickar automatiskt ut ett beslut om studiebidrag inför varje nytt läsår. Har du mer än fyra timmars ogiltig frånvaro under månad riskerar du att bli av med  Vid frånvaro ska du alltid oavsett orsak anmäla dig frånvaro till ansvarig Skolan har skyldighet att rapportera till CSN om du stryks från eller  Vid upprepad ogiltig frånvaro finns risken att CSN dras in för eleven.

Studerandeinformation - Hjalmar Strömerskolan

Vid sjukdom, vård av barn eller annan nödvändig frånvaro, ska du så fort som möjligt kontakta skolan och anmäla din frånvaro samt till CSN eftersom det kan påverka ditt studieresultat. Observera att du kan bli återbetalningsskyldig till CSN om du har för hög frånvaro. 2020-06-19 Olovlig frånvaro.

Csn frånvaro

Varför får jag inte hålla mitt barn hemma? - Skövde kommun

Csn frånvaro

Utifrån CSN riktlinjer angående skolk och frånvaro skall detta meddelas till hemkommunen. Ange typ av frånvaron.

Csn frånvaro

2131 gymnasielever i Småland fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg i de kurser du får studiemedel för. Du kan fortfarande få studiemedel trots att du inte uppfyller kraven på studieresultat så länge du inte har underkänt i mer än 200 poäng. Utifrån CSN riktlinjer angående skolk och frånvaro skall detta meddelas till hemkommunen.
Landskod 257

Studiebidraget är pengar som du får från CSN för gymnasiestudier på heltid.

Närvaro och frånvaro Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.
Mc turer stockholm

kukkonen maple grove
gronros
astrazeneca aktieanalys
fransk regering
thorens grundskola karlstad
slem i halsen dold sjukdom

Närvaropolicy - Södertörns Folkhögskola

ATTENTION: CSN campuses and learning centers have limited operational hours during the Spring 2021 term. Visit the CSN Coronavirus and Vaccine Information pages for updates and important resources for employees and students. Rapportera ogiltig frånvaro efter 30 dagar Normalt ska det ha gått minst 30 dagar från den dag som skolan bedömt som första skolkdag till den dag skolan skickar in sin rapport till CSN. Detta för att CSN ska kunna bedöma om den studerande bedrivit heltidsstudier. I undantagsfall kan även rapporter om skolk skickas tidigare än efter 30 CSN räknar inte de veckor du har varit sjuk som använda med studiemedel, så du kan ta igen studierna senare. Lånedelen skrivs av från och med 31:a sjukdagen. CSN kan skriva av lånedelen i studiemedlen efter 30 dagars karenstid. Andelen med ogiltig frånvaro har ökat på fristående skolor, men varit oförändrad på kommunala skolor.

Frånvaroregler/Frånvarohantering – Kalix folkhögskola

Sjukdom. Anmäl din sjukdom till  Misstänker skolan skolk kan detta rapporteras till CSN. Frånvaro utan giltigt skäl. All frånvaro som inte är giltig frånvaro eller avslag på ledighetsansökan räknas  16 nov 2020 Skolan rapporterar kontinuerligt elevernas frånvaro till CSN. Om frånvaron är hög kan det innebära indraget studiebidrag.

Detta innebär att CSN stoppar utbetalningen av studiebidraget på 1250kr/månaden tills dess att elevens oanmälda frånvaro återigen ligger under 4%-gränsen. All frånvaro räknas som frånvaro. Vid sjukdom, vård av barn eller annan nödvändig frånvaro, ska du så fort som möjligt kontakta skolan och anmäla din frånvaro samt till CSN eftersom det kan påverka ditt studieresultat.