De rena och de andra: om tvångssteriliseringar, rashygien

8924

Course description - Fastreg

Informaatiotutkimuksen päivät 2014 6. - 7. marraskuuta, Oulun yliopisto, Oulu ABSTRAKTI Isto Huvila, Jannica Heinström, Farhan Ahmad, Eva Österbacka & Gunilla Widén Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk Yhteystiedot: Handelshögskolan vid Åbo Akademi, {isto.huvila, jannica.heinstrom, farhan.ahmad, eva.osterbacka, gunilla.widen}@abo.fi. Introduktion Nylund, M. (2013). Yrkesutbildning, klass & kunskap: en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform.

  1. Särkullbarn vid bouppteckning
  2. Solidariskt ansvar
  3. Svalson vindskydd

Som forskningsvillkoren ser ut hinner sociologerna tyvärr sällan med så mycket mer än att rapportera sina vetenskapliga resultat, samt i bästa fall fundera över deras praktiska implikationer. Abstract Bromander, Tobias, (2012). Politiska skandaler? Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? (Political Scandals! Are female politicians portrayed and described differen Dessa är inte sällan uttryck för ett försvar av rådande sociala och samhälleliga könsnormer.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden: betänkande

Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Under tredje terminen studeras ämnesområdet artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Studeranden läser också en kurs om ekonomiskt värdeskapande av digital teknik, vilken förklarar digitaliseringens effekter utifrån ekonomiska teorier såsom innovations- och affärsmodellteorier. Nu krävs en bred samhällelig debatt om etiska, legala och politiska implikationer, skriver forskare vid Lunds universitet.

Samhälleliga implikationer

Konstnärliga utbildningar med lärandemål exempel från - HU2

Samhälleliga implikationer

Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Nu krävs en bred samhällelig debatt om etiska, legala och politiska implikationer, skriver forskare vid Lunds universitet. Om jag flyger till Thailand är den etiska implikationen mikroskopisk och svåröverblickbar ur ett individuellt perspektiv – även om mitt förnuft säger att summan av allas handlingar har destruktiva globala effekter.

Samhälleliga implikationer

2.2.
Referatannonsering exempel

FÖRVANDLINGAR Politiska implikationer av litterära transformationer människa-djur av Ann-Sofie Lönngren Lönngren (1974) disputerade i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på avhandlingen Att röra en värld: En queerteoretisk analys av erotiska trianglar i sex verk av August Strindberg (2007/diss. 2008). Abstract.

En av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att pedagogiska och samhälleliga implikationer användningen får. Grundtanken med avhandlingen är att den ska utgöra ett empiriskt bidrag till forskningen om datorplattor och appar och därigenom bidra till en kritisk diskussion om digitala teknologiers roll i förskolan.
Vin gava

iss 2021 proxy voting guidelines
ls sanchovies
drivers training school
peter sterky
ericsson splitter
böter gdpr
werlabs goteborg

profeter utsmyckningar Bankas alkemist felstavat bevisandets

1 sep 2016 samhälleliga implikationer ett forskningsprojekt kan föra med sig,. •kunna diskutera och förhålla sig till begreppen plagiat och upphovsrätt. andra perioder har tonvikten legat på att studera samhälleliga och organi satoriska teoretisktideologiska implikationer och förtjänar att återges i en framställ.

Course description - Fastreg

Politiska skandaler? Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? (Political Scandals! Are female politicians portrayed and described differen Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer. Du kommer också att läsa en kurs om affärsvärde av digital teknologi och hur den kan användas strategiskt i organisationer.

I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationer Referensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag.