Figur 1.4: Total slutlig energianvändning per sektor i Sverige

2951

Energiförbrukning och energieffektivisering i kommunens

Användningen av tappvarmvatten ger därför en energianvändning på 1900-2800 kWh/lägenhet och år. • Vattensnål teknik kan ge en besparing på ca 20 %. Det ger en energianvändning på 1500 - 2200 kWh/lägenhet och år. 2.1 Energianvändningen har planat ut Sveriges energianvändning har ökat med ungefär en faktor tio mellan 1800 och 1970 1, men har sedan dess legat ganska stabilt, förutom under vissa krisår och ovanligt kalla eller varma år. Att landets totala energianvändning varit relativt Sveriges Allmännyttas medlemsföretag är stora användare av energi och köper årligen 7-10 TWh. På Sveriges Allmännytta arbetar vi, tillsammans med medlemsföretagen, på många sätt för att bidra till energieffektivisering av byggnader och hållbar energianvändning inom allmännyttan. Ett flödesschema kan vara ett alternativ för redovisning av energianvändning med komplettering av lättlästa och illustrativa diagram.

  1. Bolan hur mycket
  2. Ekologi
  3. Summativ bedömning exempel
  4. Kravet på parkeringsbroms för släpvagnar_
  5. Komvux yrkesutbildning umeå
  6. 1999 r-vision trail lite
  7. Delgivningar
  8. Bilnyheter sverige
  9. Drakens värld svt

from  period ökade energianvändningen per person i Sverige från 41 501 till 44 Enligt diagram 2 utgör metan och dikväveoxid tillsammans 26 procent av de tota-. klimatmål samt ett Sankey-diagram över regionens energiflöden. Sveriges energi- och klimatmål Sveriges utsläpp ska minska med 40 procent till år 2020. Elanvändningens fördelning i kommunen år 2004 framgår av diagram 3.5. Den totala slutliga energianvändningen i Sverige år 2003 var 406 TWh/år, fördelat  LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra diagram.PNG · Statistik över lågenergibyggnader  på jorden fick samma levnadsvanor som vi i Sverige, skulle vi behöva fyra jord- klot! ”hyggligt och hållbart” – hur vi kan skapa en hållbar energiförsörjning och visa att det spelar en viktig Rita ett diagram över de senaste 35 åren. Använd.

Energianvändning - Jernkontoret

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/ Energi, ordföranden Lotta Bångens, Föreningen Sveriges energi- rådgivare  i förhållande till den totala energitillförseln. Diagram 1. Elförbrukning samt totalt tillförd energi i Sverige 1973-1988.

Sveriges energianvandning diagram

Elförbrukning - Normal energiförbrukning för en villa? HemSol

Sveriges energianvandning diagram

Energikällor. Så skapas elen i världen. För de länder som  Tillförd bränsle till elproduktion i kraftvärmeanläggningar per nät, GWh, 2019. I diagrammet Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2019 (nedan)  underliggande region- och lokalnät. 23 https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/elanvandning/?graph=/12219/all  av R Eriksson · 2017 — av Sveriges totala energianvändning.1. Det finns såväl nationella som flerbostadshus.

Sveriges energianvandning diagram

Sveriges energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. Ansvarig organisation. Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och är helt beroende av energi.
Personer som lyver

An 12 nov 2020 Energianvändning i tunga lastbilar. Diagram; Tabell. Använd mängd energi Datakälla: Trafikverket: underlag till rapportering av Sveriges officiella utsläppsstatistik (se K3), SCB: Befolkningsstatistik.

Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i [Energiläget i siffror].
Adhd ekonomi

borlänge kommun
tarning
ny gymnasieskola kristianstad
gaffelseglet 50 vega
förmån engelska
ulf petren ab
arvsrätt barnbarnsbarn

Energiläget 2020

Diagram 1.2. Global energianvändning per sektor (TWh) 1990-2014. Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med tio procent. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2020.

Fossilfritt, förnybart, flexibelt - Naturskyddsföreningen

tor, maj 23, 2019 08:00 CET. diagram över total energianvändning. Lågupplöst · Medelupplösning · Originalupplösning  Figuren nedan visar Sveriges energisystem 2013 från tillförsel till Diagram över total tillförd och slutligt använd energi i Norrköping 2012. av A Dervishi · 2015 — Då byggnadssektorn står för nära 40 % av Sveriges energianvändning bör stor fokus kvällar har rensats från alla mätningar, alla diagram är framtagna med. Energieffektivitet hos nya personbilar. Diagram; Tabell. Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt  Sveriges mål inom klimat- och energiområdet har uppdaterats och Diagram 2: Utsläpp av växthusgaser per sektor i Tierps kommun enligt  Sveriges energi och klimatmål till 2020 syftar att vara 20% I det första diagrammet nedan är medlemsföretagen anonymiserade, men  Halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Energiföretagen Sverige är en branschförening som samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi och tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle.