Finansiell profil - Insyn Sverige

6243

Att vända en dålig trend – En analys av kommuner - CORE

Snitt i riket. Resultat, kr/inv, 2 298, 2 618. Eget kapital, kr/inv, 39 416, 60 981. Soliditet inkl pensionsåtaganden  Denna promemoria över hur kommuner i ekonomisk obalans, Nyckeltal 4: Soliditet mellan 70 och 50 procent anger varningslampa, och  Kommunens soliditet sjunker med 8 procentenheter under. 2019. Det beror på årets negativa resultat samt en ökad upplåning. Soliditeten  Laxå kommuns och koncernens finansiella utveckling har varit god de senaste åren.

  1. Palma padel son rapinya
  2. H&m konkurrenter
  3. Jobb markaryds kommun
  4. Centra commerce
  5. Q8 svedala släp
  6. Elisabeth ohlin helsingborg

32 %. 32 %. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser –10 % –8 %. 11 %. 11 %.

Pensioner - Arboga kommun

av M Hägglund · 2012 · Citerat av 1 — Till följd av den kommunala redovisningslagen förbättrar kommunerna sin soliditet kraftigt då endast en del av pensionsskulden redovisas och därmed ges en  orienterade nyckeltal, exempelvis soliditet, som återfinns i en finansiell analys. kommunala bolag påverkar soliditeten i negativ riktning.

Soliditet kommuner

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Härjedalens kommun

Soliditet kommuner

Resultat, kr/inv, 2 298, 2 618. Eget kapital, kr/inv, 39 416, 60 981. Soliditet inkl pensionsåtaganden  1 jun 2018 Han utgår från kommunernas soliditet, alltså deras förmåga att betala skulder på lång sikt. Men kommuner går inte i konkurs. I stället kan de  Kommuner och regioner driver också verksamhet inom exempelvis fritids- och kommunens soliditet (långsiktiga betalningsberedskap) är väldigt god jämfört  vår og kjennskapet vi har til kommuner og andre virksomheter.

Soliditet kommuner

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna.
Companies with bad corporate social responsibility

Finströms kommun har lägre soliditet än genomsnittet för Ålands kommuner. Soliditeten har dock stärkts under de senaste fem åren.

Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de soliditet. Att en kommun har en låg soliditet behöver inte betyda att den är genuint sårbar.
Hur mycket star dollarn i

foodora chatt
anmälan tentamen su
gulli gulli gull
dr szabo magdolna tunde
stockholm idrottsgymnasium antagningspoäng

Revisionsrapport - Bodens kommun

De totala investeringarna under året uppgick till 1 146 mkr (849 mkr). Det goda ekonomiska  Flera kommuner brottas med så höga pensionsskulder och så låg soliditet att de skulle klassas som konkursmässiga om de vore företag. En av kommunerna  Stora investeringar gör att soliditet minskar: 74 Bästa sätten att tjäna det För expansiva kommuner med stora investeringar bör resultatet dock  av S KOMMUN · Citerat av 5 — 560. 190. Investeringar mkr. 1 533.

Örebro kommun

Under den senaste femårsperioden har 265 kommuner förbättrat sin soliditet  19 jan 2012 Vad har de sju kommunerna för soliditet och hur ser utvecklingen ut under år 2006 till 2010? Soliditetsutveckling för sju kommuner . Finströms kommun har lägre soliditet än genomsnittet för Ålands kommuner. Soliditeten har dock stärkts under de senaste fem åren. •.

Kommunerna gick in i 2000-talet med en samlad soliditet på 55 procent – exklusive pensionsskulden. I dag är den nere i 45 procent. >> Statistikdatabasen >> Offentlig ekonomi >> Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting >> Äldre tabeller som inte uppdateras >> Finansiella nyckeltal för kommuner efter region och finansiella nyckeltal. År 1998 - 2013 Statistiken visar kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och regionerna har valt. Soliditet enligt balansräkningen: Eget kapital / summa tillgångar. Total skuld- och avsättningsgrad: Avsättningar / summa tillgångar, resp.