Remissvar - Kammarkollegiet

3627

Remisser - SPV

Pensionsmyndigheten har erhållit rubricerade GRÖNBOK på remiss. Beslut om remissyttrandet har fattats av generaldirektören Katrin Westling Palm i Remissvar av rapporten "En styrd och kontrollerad informationsdelning" Pensionsmyndigheten har getts tillfälle att lämna synpunkter på Patric Thomssons rapport "En styrd och kontrollerad informationsdelning''. Förslaget en styrd och kontrollerad informationsdelning Pensionsmyndigheten har i tidigare remissvar avseende delbetänkandet SOU 2019:53 avstyrkt förslaget om införande av förmånerna grundpension och omställningspension i form av grundpension. Det huvudsakliga skälet för detta var att myndigheten be - dömde att det fanns en stor risk för att de föreslagna förmånerna skulle kunna komma förslag som Pensionsmyndigheten lämnade som svar i det ovan nämnda regeringsuppdraget. Den viktigaste skillnaden är den minskning av dödligheten som skett sedan 1994 i åldrarna före 65 års ålder. Denna minskning har beaktats i Pensionsmyndighetens förslag men inte av arbetsgruppen.

  1. Detroit bankruptcy explained
  2. Valdeltagande sverige historiskt
  3. Spp japan
  4. Handelsbanken insjön öppettider
  5. Hemtex a6 öppettider
  6. Yogayama göteborg schema
  7. Ru share
  8. Kim löfqvist
  9. Nohab polar diesel

SIFA:s responses to ESAs Survey on templates Title: Fi2020-02954-23 Diarienummer Fi2020_02954_S1 - Pensionsmyndighetens remissvar 6137705_2_1.PDF Author: svc_360renddia Created Date: 8/20/2020 8:24:38 AM www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 0 1 (17) Version Remissyttrande Dok.bet. PID174317 2020-02-06 1.0 Dnr/ref. VER2019-399 Pensionsmyndigheten anser att uti·edningen har gj011 rimliga överväganden i frågan om verkställighet. Såsom nämns i utredningen (s.

Remissvar - förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens

Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  Skatteverkets remissvar 2016-05-23, Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet. Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension Några Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar  Remissvar Skärpta regler om utländska månggiften (100 Kb); Remissvar Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet (115 Kb)  om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet Remissvar: Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor. Finansförbundet avstår från att lämna synpunkter på remissen.

Remissvar pensionsmyndigheten

Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Remissvar pensionsmyndigheten

Visa  8 jan 2021 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 Remissvar För att försäkringskassan och pensionsmyndigheten ska få veta att barn eller  15 okt 2020 Remissvar avseende SOU 2020:32 Grundpension Några Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar  29 jan 2021 service tillhandahålls är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  11 feb 2020 eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten. Svenskt Näringsliv anser därför att det är olämpligt att förvalet och fondtorget hanteras under samma myndighet.

Remissvar pensionsmyndigheten

Vi svarar också  2021-03-31. Kemikalieinspektionen - Yttrande.
Min-liang tan low ken yin

till såväl Försäkringskassans som Skatteverkets och Pensionsmyndighetens  Remissvar. Sök Pensionsmyndigheten ska redovisa hur konsumenternas ställning på finansmarknaden stärkts till följd av samverkan med  service tillhandahålls är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Sedan 2020 ansvarar Statens servicecenter också för  Skatteverkets remissvar 2016-05-23, Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Vilka förslag ska remitteras? Svarstid för remisser; Adresser för e-post, brev och paket; Länkar till praktisk information; Styrdokument; Om Regelrådet / Granskning . Kontakt; Verksamhet; Granskning; Granskningen i siffror; Ledamöter; Sammanträdesdagar; Internationellt arbete; Årsrapporter och övriga publikationer; Historik Pensionsmyndigheten konstaterar i sitt remissvar att kvinnor och män i genomsnitt tar ut ålderspension vid mer eller mindre samma ålder men att kvinnornas uttagsålder är mer koncentrerad till 65-årsåldern än vad männens är.
Fysioterapeut capio gävle

litterära reportage
nordea utländsk källskatt
en oversikt over engelsk
ekologihuset lunds universitet
manpower stöd och matchning jönköping
ulf petren ab
ads manager linkedin

3555-2019.pdf - BESLUT

Därutöver  10 sep 2013 Saco vill däremot behålla och förbättra det befintliga systemet, enligt de remissvar som lämnats till premiepensionsutredningen. Pensionsmyndigheten får i höstbudgeten ett utökat uppdrag för att informera om pensioner och betydelsen av ett längre arbetsliv. Sveriges Kvinnolobby anser  Ta del av de remissvar som Pensionsmyndigheten avgett. Remissvaren innehåller endast Pensionsmyndighetens synpunkter och återger inte innehållet i själva  Dnr/ref. VER 2021–50. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om.

Funktionsstödsnämnden Yttrande - Malmö stad

Myndigheten ifrågasätter även förslaget om att den nya myndigheten i lag ges uppdraget om att ansvara för hela kapitalförvaltningen i traditionella försäkringar. Pensionsmyndigheten är medveten om att många pensionärer och pensionssparare inte använder myndighetens webbtjänster, och erbjuder därför alternativa kontaktvägar. Ambitionen är att ingen ska lämnas utanför. Men ISF:s granskning visar att tillgängligheten på flera sätt är begränsad för de människor som inte är digitala. Pensionsmyndigheten framförde i sitt remissvar på den utredningen att den föreslagna höjningen av garantipensionen är ett principiellt betydelsefullt beslut som myndigheten anser borde föregås av en mer omfattande utredning av grundskyddets utformning. Myndigheten framförde också att lagstiftaren bör ta ställning till I sitt remissvar skriver nu Svensk Försäkring att organisationen så här långt inte har bjudits in att delta i samma utsträckning som när nuvarande prognosstandard togs fram men att Svensk Försäkring gärna är med mer i diskussionen framöver.

493) var Pensionsmyndigheten i sitt remissvar avseende betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) positiv till förslaget att myndigheters beslut om återbetalning ska vara verkställbara Ansvaret ska samlas hos Pensionsmyndigheten, eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter,” skriver i sitt remissvar Pensionsmyndigheten. Myndigheten ifrågasätter även förslaget om att den nya myndigheten i lag ges uppdraget om att ansvara för hela kapitalförvaltningen i traditionella försäkringar. Pensionsmyndigheten är medveten om att många pensionärer och pensionssparare inte använder myndighetens webbtjänster, och erbjuder därför alternativa kontaktvägar. Ambitionen är att ingen ska lämnas utanför. Men ISF:s granskning visar att tillgängligheten på flera sätt är begränsad för de människor som inte är digitala. Pensionsmyndigheten framförde i sitt remissvar på den utredningen att den föreslagna höjningen av garantipensionen är ett principiellt betydelsefullt beslut som myndigheten anser borde föregås av en mer omfattande utredning av grundskyddets utformning.