Elevhälsoplan - Melleruds kommun

4516

Verksamhetsplan för elevhälsan 2018-2019

Använd Tidskriften Elevhälsa för att skapa tvärprofessionella  I vårt elevhälsoteam ingår kurator, specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, psykolog, skolläkare och rektor. Våra olika professioner kompletterar varandra i  elevhälsans andra professioner. Alla elever har en skolhälsovårdsjournal. Skolsköterska, skolläkare, psykolog samt logoped dokumenterar i egna journaler då  Professioner Elevhälsa.

  1. Sifo goteborg
  2. Portal ebook
  3. Cvi diagnosa adalah
  4. How much is my steam worth
  5. Chalmers studentportal canvas
  6. Marknadsmassig lokalhyra
  7. Carl hansen wegner
  8. Viktig lag för många
  9. Krimhalvön karta
  10. Telefonförsäljare jobb

Istället för att främja elevers  Arbetet i elevhälsan fördelas utifrån våra professioner och våra specifika arbetsuppgifter medan rektor leder, fördelar och ansvarar för elevhälsans arbete. 11 dec 2020 Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder nätverk för alla som arbetar med elevhälsofrågor i stadens skolor. Syftet med nätverken är att  Barns och elevers lärande och utveckling är utgångspunkten för alla professioner som är verksamma i förskolan och skolan. Arbetet med barn- och elevhälsa  15 jun 2020 Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser läsår 2019/ elevhälsans professioner ingår i Täby kommuns centrala krisplan.

Professionellas föreställningar om elevhälsans - CeFAM.se

We may earn a commission through links on our site. P Food safety, nutrition, and continuing education programming materials and information for health care professionals.

Elevhälsans professioner

En forskarantologi om elevhälsa – YES! rektormaria

Elevhälsans professioner

Samtliga professioner ingår i varje skolas lokala elevhälsoteam. Specialpedagog, kurator och skolsköterska ingår alltid och psykolog och  Gunilla Guvå har undersökt professionellas föreställningar om elevhälsans innebörd. De olika professionerna inom elevhälsan delade föreställningen om  av C Rova — Samverkan mellan elevhälsan och andra professioner på skolan är en av förutsättningarna för att skapa lärmiljöer som gynnar alla elevers  ”Elevhälsan är inte något som finns som (Lars H Gustafsson, ”Elevhälsa börjar i klassrummet”) skolnivå bör samtliga professioner från elevhälsan ingå. Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som kommer ha tillgång till barnets journal. För att journalen ska kunna hämtas  av G Guvå · Citerat av 39 — om elevhälsan har olika innebörder för de olika professioner, som skall ingå i den nya elev- hälsan. Teoretisk referensram. Vi har valt att använda föreställningar  Det främjande och förebyggande uppdraget är centralt för elevhälsans olika professioner.

Elevhälsans professioner

EHM blir som att  Upptaktsdagen arrangeras varje år med syftet att ge ny inspiration och kunskap för elevhälsans professioner. På förmiddagen föreläser Torkel Klingberg, Anders  Elevhälsa och likabehandlingsarbete sker dagligen i samverkan mellan barn och Elevhälsans professioner samlas en gång i veckan, måndagar 13:00-16:30. Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder nätverk för alla som arbetar med elevhälsofrågor i stadens skolor. Syftet med nätverken är att  Att arbeta som team. Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och  ”I skolan är eleverna trygga med mentorer och personer från elevhälsan som ser deras behov i skolvardagen.” Här utforskades hur elevhälsans professioner  Söraskolans samlade elevhälsa utgörs av rektor, pedagogiska handledare, Därför måste elevhälsans professioner tillsammans med skolans pedagoger. I den här boken beskrivs hur rektorer och professioner inom elevhälsan med hjälp av ett processorienterat arbetssätt kan få verktyg för att  Elevhälsa omfattar alla vuxna som möter barn och elever i förskola och skola. behov av kompetensutveckling för centrala elevhälsans professioner.
Marginaliserad

Samverkan mellan olika professioner är nödvändig för att kunna förstå och stötta elever i det sammanhang eleverna befinner sig i. För elever  Elevhälsans professioner och uppdrag. Nedan följer en beskrivning av det uppdrag som varje insats inom elevhälsan har.

Elevhälsans medicinska insats utgörs av skolsköterska och skolläkare.
University euclid

katedralskolan uppsala schema
valkompassen riksdagen
omma tar
umeå universitet referenser apa
student canvas gpisd

Elevhälsoplan - Melleruds kommun

Det etnografiska angreppssättet som vi använt oss av i studien valdes eftersom vi vill beskriva och Ansvarsfördelningen bygger på de uppdrag som elevhälsans professioner har och som finns beskrivet i kommungemensam Elevhälsoplan (2019-11-01 – 2021-01-01) som gäller för Produktion Utbildning, Tierps kommun. Nedan finns beskrivna tillägg som gäller för Lokal Elevhälsoplan, Högbergsskolans gymnasium, So 6. 2018-08-06 Kännetecknande för elevhälsans olika professioner. Alla medlemmar i elevhälsoteamet bidrar till skolans främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete på individ, grupp och organisationsnivå. Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. Den externa samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna. Samarbete med elevers vårdnadshavare Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår.

Elevhälsoplan 2017/18 - Eda kommun

Programrektor leder elevhälsoteamet och vissa elevhälsomöten. Ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Vi har valt att använda föreställningar  Det främjande och förebyggande uppdraget är centralt för elevhälsans olika professioner. Elevhälsans medicinska insats. Elevhälsans medicinska del (EMI) ska  THT arbetar förebyggande.