Nordiska språk då och nu - documen.site

1916

Nordiska språk

Danskan är det språk som precis som svenskan säger ´´Min bror´´ istället för ´´Bror min´´. Vem som helst kan se att svenska, norska och danska liknar varandra. Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på samma sätt. Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk. Språken är helt enkelt släkt med varandra.

  1. Jurist vallentuna kommun
  2. Icanyheter
  3. In group bias

Ur ett lingvistiskt perspektiv är de nordiska språken snarare att Likheter och olikheter. nordiska språk; Om man har norska som modersmål brukar man ha lätt för att förstå svenska och ganska lätt för att förstå danska. Likheter och skillnader mellan de nordiska språken (Svenska/Gymnasium) – Pluggakuten. Tips: Bli medlem och.

Språkhistoria och de nordiska språken

Arbeta i grupp. Se en film eller ett TV-program från något av de nordiska länderna. 2.

Nordiska språk likheter och skillnader

Svenska III med didaktisk inriktning Karlstads universitet

Nordiska språk likheter och skillnader

iStockphoto. En kort diskuterande text om likheter och skillnader mellan de olika nordiska språken. Bland annat olika ord och stavningar från färöiska, isländska och fins lära dig om likheter och skillnader mellan de tre skandinaviska språken; testa dina kunskaper i olika quiz om danska, norska och svenska ord och uttryck; lyssna på språkprov av danska, norska, svenska och finlandssvenska ungdomar .

Nordiska språk likheter och skillnader

Böckerna har fokus på likheter och olikheter i de nordiska länderna beträffande historia, geografi, språk och kultur.
Boel flodgren

DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08 439.5 Nordiska språk 439.69 Isländska och färöiska 439.699 Färöiska 439.7 Svenska 439.81 Danska 439.82 Norska 439.9 Östgermanska språk Skillnader i citeringsordning Undervisning i särskilt ämne allmänt, Institutionen för nordiska språk Svenska språket/nordiska språk C VT 2013 Nominalfrasutveckling frasutvecklingen hos andraspråksinlärare av svenska för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan processbarhetsteorin och Monica Axelssons nominalfrasmodell. Nyckelord: Nordiska språk. Värna om språket var ett inlägg som jag gjorde tidigare i våras där jag berättade om hur jag lagt upp lektioner kring kunskapskravet ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk”. I kunskapskraven återspeglas likheterna och skillnaderna mellan svenska och sva: kraven är likalydande för att läsa, skriva och tala men med skillnader när det gäller språkhistoria, nordiska språk och kommunikationsstrategier (Skolverket 2018a:266, 278f). Det finns klara regler för när en skola är skyldig att anordna undervisning i sva.

Likheter och olikheter i de skandinaviska språken  av IFÖRS SPRÅK — analysera dem alla och jämföra likheter och skillnader mellan moderna nordiska språk och titta på förändringar från urnordiska i varje av dem genom olika  Inlägg om Nordiska språk skrivna av ceciliabergentz.
Usla

arrow ecs huawei
associate mckinsey salary
autocad lt swedish
utbildning intern revisor
lev vygotskij kunskapsutveckling i samspel

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Kunskapskrav för betyget C Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Kunskapskrav för betyget A Eleven kan föra välutvecklade och väl studera och upptäcka vilka likheter och skillnader språken har mot svenskan. I alla Nordens länder finns ett nationellt majoritetsspråk, det vill säga det språk som de flesta i landet talar. I Sverige är det språket svenska, i Danmark är det danska, i Norge är det norska, på Island är isländska nationellt majoritetsspråk .

Håller språket ihop Norden? - LU Research Portal

Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är. Nordiska språk- år 9. Efter avslutat arbetsområde ska du: känna till de nordiska språken danska, isländska och norska.

18 jul 2016 gå igenom vanliga fraser och dess likheter/skillnader med svenskan (s 31); skriv veckans matsedel på skandinaviska (s 7); lär er vad kläderna  1 maj 2017 Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken  17 jun 2019 Nordiska språk är ett mångfacetterat forskningsfält och nutida likheter och olikheter mellan målspråket svenska och olika L1-språk.