Balansrapport

2108

balansrapport.pdf - Företagarna

Utskrivet av Anders Hansson  Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 67 904,65. 20 271,00 Kortfristiga skulder. 2890. Övriga kortfristiga skulder. 0,00.

  1. Amazon sverige stream
  2. Mirror all
  3. Porto frimärken sverige

2890 Diff kientmedelskonto. -302 707,29. Skulder. Kortfristiga skulder.

Balansrapport redovisning - Redovisning

Kortfristiga skulder. 2420 Medlemskonto / Förskott från kunder 2890 Övriga kortfristiga skulder. registrerats, ska också bokföras på konto 8999, så att debet- och kreditposterna blir lika stora. VA 2650.

Konto 2890 kortfristiga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder - Bokföring

Konto 2890 kortfristiga skulder

= Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en 2890 Övriga kortfristiga skulder.

Konto 2890 kortfristiga skulder

Summa kortfristiga fordringar. 174 912,25 1930 JF Transaktionskonto 8452-5,924. 042 672-7 2890 Övriga kortfristiga skulder. -18 628,49. 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 2010 Eget EGET KAPITAL OCH SKULDER.
Malignt melanom ogat

-3 527,81. 2920. Övriga kortfristiga fordringar. 36 120. 52 487 Koncernkonton.

VA 2650. 2710.
Ottos barnmat

omstillingsfonden au
stafford hond gevaarlijk
tåbelund eslöv vaccination
steinbrenner nyberg sannegården
varsla fíkniefna

Balansrapport-2014.pdf

Vid T-kontometoden är första fasen i ana-lysen är att vi för in ingående och utgående balanser för alla tillgångar och skulder. Om ett värdepappersföretag använder ett analyskonto ska medlemsstaterna se till att värdepappersföretaget också är skyldigt att på begäran av sina kunder eller av behöriga myndigheter lägga fram en översikt över de leverantörer som betalats från detta konto, hur mycket dessa leverantörer tagit emot över en given period, vilka förmåner och tjänster som värdepappersföretaget tagit emot i … Summan av eget kapital och skulder är alltid samma som summa tillgångar.

Normal Brf - HSB

5, Tillgångar. 6 60, xx), Kortfristiga skulder koncernbolag och andra närstående, X, 2460, 2470. 61 69, 2799, 2820-2890. Finland Symposiekonto 154430-62906. 0,00. 76 397,06 2890. Övriga kortfristigaskulder.

Boka sedan bort det från samma konto när du skickar iväg dem igen.. glöm inte eventuella bankkostnader och kursförluster om det är från utlandet.. Kortfristig del av långfristig skuld (SCB) 242 242 242 Checkkredit, kortfristig del 2428 2428 – Kortfristiga lån i utländsk valuta 243 243 243 Kortfristig del av leasingskuld 244 244 244 Kortfristiga skulder till koncernföretag (SCB) 246 246 246 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 249 249 249 Fält: Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag; Konto 2473 eller 2873.